Transport 

Du kan spare penger på å hente/levere selv, eller vi kan gjøre det for deg


Vi kan ta oss av både transport og rigging av utstyr. Se vedlagte pdf for fastpriser på transport i Oslo/akershus.  Er leveransen utenfor  dette området, eller det er snakk om veldig mye og/eller tungt utstyr gjør vi en samlet vurdering, og tilbyr en fast pris.
Last ned transportpriser