Transport og service 

Du kan gjøre jobben selv, eller vi kan gjøre det

Du kan hente, rigge og levere utstyret selv for å spare penger.

Vi kan også ta oss av transporten, samt opprigging og nedrigging der dette lar seg gjøre.

Transport av utstyr koster kr 6 + mva for all medgått kjøring i forbindelse med oppdraget.  

Er leveransen veldig langt unna, eller det er snakk om veldig mye og/eller tungt utstyr gjør vi en samlet vurdering, og tilbyr en fast pris.
Last ned priseksempler på transport